Niv's Stuff 🦌

                 .                                               
               .'/                                               
              / /     ,                                          
             / /      \\                              __         
 ._         ,  (      ) \                          ,-*_.>      |\
 \ ‘..      (  |      | ‘                        ,’ ,*         ’|
 ‘  ‘.‘.    ‘   \     , |                       /  /          / |
  \   ‘ ‘.   \   \   /  /                      /   ’         /  ’
  ‘ \  \  ‘.  \  ‘--’  /                       ’  /       _,’. / 
   \ \  \   \  \      /                    .  |   ,    _.=-*’|/  
   ‘  \  ‘.  ‘. \   ,’ /\                 /|  |   \,-*’      /   
    \ <    \   \‘   \_/ /                //   l .*’,’       *    
     . <_   .  ‘ \     /                , |_,^.’  /     /   |    
     \   ‘. |   \‘    ’                 |     ’  /    <.    ;    
      \     /   | )   |                 /    /  /      /    *    
       \    ,   | |   \ .  ^._        ,’    7   ,     <    ’     
        *. /    \ /_,...\‘.\  ‘*-._  /     //        _,’  /      
          \(    ,>*                ‘._    //   ’   ,’    ;       
          ‘\  ,’                      ‘. /7   /         /        
           \)                           ‘v   /        ,’         
           *                            .’  /     _.,*           
           /                               /    ,’,’             
          ,#                ,..            \__,’,’               
          &#             ,&#***#&.   .         /                 
          ##            &*      *##&*         /                  
         ,##           /    ,&&.  #;         ;                   
         &#&,*‘.       .   ,####&  T         |                   
         |& *  |      ,    #### #  |         ,                   
         V,’   /      |    ######  ,        *                    
       _,’    /  ()   ‘    ‘####’  ’        ;                    
    _,*.__,--’ .-.     .    ‘**’  .         |                    
  ,*&&..  ,-. /   ) () \          ;         ,                    
,#######& ‘-’ \..’      .        /         *                     
&#######&    *  *  *     *,    ,’          ;                     
 &####&*          *  *     ‘**’            ,                     
 \****          *                         *                      
 ‘.                                       /                      
  \---.                                 /7                       
   ‘.                                 ,V |                       
     ‘.__                           *’   ‘                       
         ******T***------                 \                      
                \                         ‘                      
                ‘                          \                     
                 \                          \                    

hello!


© Niv 2019–2024